Styret

Styret i Bergeråsen Velforening i 2021 består av følgende personer:

  • Leder – Anders Halden
  • Nestleder – Jens Bokander
  • Kasserer  – TBD
  • Sekretær – Anne Ibsen Larsen
  • Styremedlem – Frode Holm

Dokumenter

Styret ønsket å legge ut styreprotokoller og liknende på disse sidene, men GDPR legger begrensninger dette. Vi vil likevel forsøke å informere alle beboere om hva som blir gjort her slik at de skal få mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Omorganisering/vedtektsendring

Det ble vedtatt på generalforsamlingen i 2016 og årsmøtet i 2017 at styret skal bruke tiden til neste generalforsamling med bl.a. å legge frem et forslag til omorganisering av foreningen, og gå igjennom vedtektene. På årsmøtet i 2018 ble flere vedtektsendringer vedtatt. Se vedtektsdokumentene.

Årshjul for foreningen

Se egen side for årshjulet styret bruker.