Styret

Styret i Bergeråsen Velforening i 2022 består av følgende personer:

  • Leder – Anne Ibsen Larsen
  • Nestleder – Britt Skimten
  • Sekretær – Anders Halden
  • Styremedlem – Chris Tore Lillevik
  • Styremedlem – Stian Lundell

Dokumenter

Styret ønsket å legge ut styreprotokoller og liknende på disse sidene, men GDPR legger begrensninger dette. Vi vil likevel forsøke å informere alle beboere om hva som blir gjort her slik at de skal få mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Omorganisering/vedtektsendring

På årsmøtet i 2016 og 2017 ble det vedtatt at styret skal bruke tiden til neste årsmøte med bl.a. å legge frem et forslag til omorganisering av foreningen, og gå igjennom vedtektene. På årsmøtet i 2018 ble flere vedtektsendringer vedtatt. Se vedtektsdokumentene.

Årshjul for foreningen

Se egen side for årshjulet styret bruker.