Denne personvernerklæringen gjør rede for hvilken informasjon som samles inn av Bergeråsen velforening gjennom besøk på vår nettside, og kontakt som skjer via kontaktskjema og epost.

Informasjonskapsler (cookies)
Vi benytter oss ikke av informasjonskapsler.

E-post sendt til oss via kontaktskjema og direktemail
Vårt kontaktskjema videresender automatisk alle e-poster til sittende styreleders mailadresse. Alle henvendelser som blir sendt til oss via dette skjemaet vil bli lagret hos den aktuelle leverandøren av epost-tjenester (Uniweb). Velforeningen har ikke kontroll på hvem som har tilgang til sittende styreleder sin innboks, ei heller hvor lenge e-poster lagres av vedkommende.

Mottatte henvendelser deles med øvrige styremedlemmer der dette er hensiktsmessig for foreningens drift.

Foreningen tilstreber at henvendelser sendt via kontaktskjema eller via direktemail til styremedlemmer ikke vil bli delt med tredjeparter.

Informasjon sendt til sameiet lagres, der det er hensiktsmessig, i Dropbox og Google Drive. Dropbox har sin egen personvernserklæring. Før du sender oss informasjon anbefales du å sette deg inn i Dropbox sin personvernserklæring. Denne kan leses her: https://www.dropbox.com/privacy

Kun utvalgte medlemmer av styret har tilgang til Dropbox.

Innsamling av informasjon

Bergeråsen velforening innhenter navn på eier av eiendommen gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen på en sikker måte og blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon som epost og mobil benytter vi kun for å informere deg om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

Lagring og sletting av personopplysningene
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Velforeningen sletter dine personopplysninger fra våre felles lagringsområder (Dropbox, Datax og eier-registeret) uten ugrunnet opphold etter 10 år, eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for.

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering og sletting av dine personopplysninger, med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene. Slike anmodninger kan sendes på mail til ansvarlig databehandler.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ansvarlig databehandler
Det er sittende styreleder i velforeningen som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene som hentes inn. Vedkommende er ansvarlig for interne kontroller og å melde fra ved avvik.

Sist oppdatert: 03.01.2019

Image Designed by Freepik