Informasjon om parkering på Bergeråsen:

Øvre felt:

Området parkeringsplassene og garasjene står på tilhører sameiet. Det finnes ingen tinglyste rettigheter til parkeringsplassene eller garasjene som velforeningen er kjent med. Etter at feltet ble etablert ble hver bolig tildelt én biloppstillingsplass av velforeningen. Når man senere bygget garasjerekkene ble biloppstillingsplassene endret/erstattet. Garasjene har blitt avhendet uavhengig av boligene.

Kjøring og parkering utenfor boligene på øvre felt er ikke tillatt som følge av den opprinnelige reguleringsplanen (1971). Velforeningen har henvendt seg til kommunen/fylket for å undersøke om dette kan endres, men det krever en ny reguleringsplan. Beboerne kjører og parkerer regelmessig på eiendommene sine i dag (2022).

Garasjerekkene på øvre (sett fra Bergeråsveien mot Berger)
Kart

Nedre felt:

Det er ingen spesielle regler for parkering på nedre felt (Bergeråsen I). Legg merke til at en del eiendom og parkeringsplasser tilhører sameiet. Parkeringsplassen i Hellinga er privat eiendom og tilhører sameiet. Veien opp til Hellinga 1 og 3 er på privat grunn. Veien til Hellinga 6, 7 og 8 er kommunal. Hellinga 9 er ikke en del av sameiet og har ingen rettigheter over sameiets grunn (ikke veilag, ingen bruksrett eller parkering).

Oppdatert juni 2022