Velkommen til Bergeråsen!

Bergeråsen er et boområde på Berger i Svelvik (Drammen kommune). Det ble bygget ut som et boligområde for barnefamilier i 1971-72. Det består av to felt, et øvre og et nedre, med totalt 220 boenheter i forskjellige størrelser, med en barnehage i gangavstand fra boligområdet.

Berger er et nydelig område med varierte turmuligheter – både på sommer og vinterstid. Vi har milevis av både kyststier og skogsstier, samt mange badeplasser. Vi har til og med en liten ski-bakke. Berger samfunnet har et driftig idrettslag samt mange kulturtilbud gjennom bl.a. Fossekleiva kultursenter.

Boligene på feltene Bergeråsen I og II tilhører et realsameie og har en ideell andel i fellesarealet (primært grøntareal mellom og rundt boligene, lekeplasser og vei). Det er tinglyste vedtekter som forplikter eierne til å organisere seg og vedlikeholde fellesarealet. Arealene forvaltes av velforeningen. Vedlikeholdsavgiften er pliktig, se servitutter på eiendommene.

Les mer om styret og dokumenter på sidene du finner i menyen over.

—-