Vi har endelig fått svar fra kommunen i forbindelse med spørsmålet om kjøring til eiendommene og endring av skiltingen. Saken har vært oversendt Fylkesmannen til uttalelse og faglig råd.

Saken gjelder kjøring til eiendommene på veier som er regulert til gangvei, og forespørsel om kommunen kan sette opp skilt slik at det blir anledning til å kjøre til eiendommene.

Kommunen svarer at reguleringsplanen må endres, eller det må søkes dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Dette innebærer at dersom man ønsker å gå videre med saken, må det tas initiativ til reguleringsendring gjennom en ansvarlig søker.

En dispensasjon fra reg.planen vil innebære at kommunen behandler  en begrunnet søknad etter plan- og bygningsloven (pbl). Selv om det er anledning til å søke dispensasjon fra arealplanens bestemmelser i hht pbl, er det vanskelig for kommunen å behandle denne saken som en dispensasjon, fordi plan- og bygningsloven ikke styrer trafikkforhold. Plan og bygningsloven styrer etablering/endring av tiltak, for eksempel det å sette opp bygninger eller etablere vei og parkeringsplass (jf pbl. § 20-1). Plan og bygningsloven styrer din anledning til å anlegge vei, men ikke selve bruken av veien. Det er det i dette tilfellet reguleringsplanen som gjør. Skal bruken av veien endres må derfor reguleringsplanen endres.

Dersom det nå er slik at den gjeldende planen er utdatert, og ikke gjenspeiler dagens forhold, bør planen endres. Dette kan Bergeråsen vel ta initiativ til via en ansvarlig søker. Da får man hjelp til å se på mulighetene for å utarbeide en ny plan for området, som kan inkludere muligheter for å oppgradere veien / fortau / biloppstillingsplasser, evt andre forhold.

Kommunen konkludere med at det å sette opp skilt om kjøring til eiendommene, ikke gjør kjøringen mer eller mindre lovlig. De vil derfor ikke imøtekomme anmodningen om å sette opp skilt.

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.