Nyheter

 • Årsmøtereferat 2022 8 juni, 2022 - Referat fra årsmøtet: Alle dokumenter fra årsmøtet ligger under Dokumenter (inkludert årsberetningen). Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 24. mai 2022 på Berger gård. Personer som eier flere boliger og/eller hadde fullmakter ble oppfordret til å registrere dette med styret før møtet begynte. Godkjenning av innkalling og sakliste Leder ønsket velkommen […]
 • Årsmøte 24. mai 2022 6 mai, 2022 - Velkommen til nytt årsmøte! Møtet blir avholdt tirsdag 24. mai, kl 19, på Berger gård. På det ekstraordinære årsmøtet i mars ble det avgjort at velforeningen ikke skulle legges ned. Styret ønsket ikke å fortsette. Vi har nå funnet kandidater til et nytt styre og ønsker flere! Hvis du kan […]
 • Årsmøtereferat 2021 5 juli, 2021 - Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Bergeråsen skole. Oppmøtet var som vanlig, kun 24 personer stilte opp inkludert styret.Deltakerne måtte dessverre ta med egen stol ettersom det ikke fantes bord eller stoler i lokalene. Styret hadde vært i dialog med kommunen det siste halvåret. Valg av møtelokale ble diskutert i […]
 • Årsmøte avholdt 1 juli, 2021 - Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Berger skole i kveld. Det var godt oppmøte. Det ble mange gode diskusjoner om vellet og området vi bor i. Et nytt styre ble valgt og et årsmøtereferat kommer her snart. De andre dokumentene fra årsmøtet er nå publisert på hjemmesiden (oppdatert 5. juli).
 • Bli med i styret! 19 juni, 2021 - Brenner du for en sak på Bergeråsen?! Kan du tenke deg å delta i velforeningens arbeid? Rekk opp en hånd! Hele styret er på valg i år og vi vil gjerne at NYE personer kommer inn i styret. Vi har mange forskjellige oppgaver og du trenger ikke tidligere erfaring for […]
 • Utvidelse av snuplass for busser 19 juni, 2021 - Drammen kommune jobber med å forbedre situasjonen for busser, biler, og myke trafikanter ved å lage en ny holdeplass og snuplass. «Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass for elever som får gratis skoleskyss til Tømmerås barneskole og Svelvik ungdomsskole. Antall barn og […]
 • Ny gang- og sykkelvei i Hellinga 18 juni, 2021 - Ny gang- og sykkelvei kommer i Hellinga Drammen kommune vil gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på Bergeråsen (nedre) i form av ny gang- og sykkelvei i Hellinga. For at dette skal bli gjennomført må kommunen kjøpe en del av eiendommen vår (se dokumenter og kart vedlagt her). Dette blir behandlet som egen sak […]
 • Gressklipperen kommer! 26 mai, 2021 - Gressklipperen kommer! Velforeningen har vært nødt til å finne en ny person til å klippe gresset i år. Avtalen er nå på plass. Det blir klippet så snart været tillater det.
 • Stell av lekeplassen i Havnehagen 16 mai, 2021 - Velforeningen v/Anne har gitt lekeplassen i Havnehagen et nytt strøk maling. Det gjorde seg!
 • Hull på parkeringsplasser og veier 16 mai, 2021 - Velforeningen har tatt runden og fylt hull på parkeringsplasser og på veiene våre. Vi kan ikke utbedre alle problemene rundt oss, men vi gjør i det minste noe med saken. 17. mai nærmer seg med stormskritt 🙂
 • Årsmøte 2021 7 februar, 2021 - Årsmøtet Årsmøtet blir avholdt torsdag 1. juli 2021 kl. 19:00 på Berger Skole Styret (interim) har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset. Vi håper at det vil være trygt å avholde et møte i juli. Hele styret er på valg og vi vil gjerne at nye personer tar […]
 • Gruspåfyll 6 februar, 2021 - Vellet har kjøpt mer grus, så vi kan strø enda mer. Dessverre har noen tatt flere skuffer med grus og tømt lageret vårt. Vi har snakket med lederen for kommunens innleide brøytemannskap, men vi har ikke fått noen klarhet i hvem som gjorde det. Vi håper det ikke skjer igjen […]
 • Strøing og veivedlikehold 23 januar, 2021 - Vellet har vært ute og strødd i dag. Det er fortsatt en del is her og der. Vi har også fylt en del hull for å gjøre ting litt bedre for kjørende/gående som ferdes i området. Takk til Tore og Chris Tore som stod på og la på kjettinger på […]
 • Hjullasteren tilbake i drift igjen 22 januar, 2021 - Hjullasteren er tilbake i normal drift etter et kort verkstedsbesøk.
 • Hjullasteren repareres 15 januar, 2021 - Hjullasteren må dessverre repareres og er på et verksted nå. Velforeningen har ordnet en reserveløsning for brøyting skulle det bli nødvendig. Vi håper hjullasteren er tilbake i normal drift igjen i løpet av nærmeste fremtid. Takk til Chris Tore og Tore for at de ordnet alt med transporten! Nå har […]
 • Synkehull i Einerveien 27 desember, 2020 - Vær forsiktig på parkeringen i Einerveien, det har oppstått et dypt synkehull der. Vi fyller det med grus, men det kan bli verre over natten
 • Vinterforberedelser 13 desember, 2020 - Velforeningen har jobbet med vinterforberedelser og rydding i helgen. Nå er vi klare til å brøyte og strø skulle det bli nødvendig.
 • Brøytestikkene er på plass 24 oktober, 2020 - Brøytestikkene er på plass! Velforeningen forbereder seg til vinteren. Takk til Chris Tore for innsatsen.
 • Veivedlikehold 1 juli, 2020 - I dag har velforeningen fylt hull i veien på Bergeråsen. Vi har brukt kaldasfalt på egen eiendom. I tillegg har vi fylt andre hull rundt omkring på åsen med restgrus. Vi har har tatt hull både på nedre og øvre felt. Kommunen har blitt kontaktet flere ganger uten at noe […]
 • Glass på veien (Einerveien) 21 juni, 2020 - Vær forsiktig med å kjøre i Einerveien, i krysset der Havnehagen begynner, det ligger mye glass i veibanen. Tillegg: Velforeningen besøkte området og kostet bort det som var igjen. En nabo hadde allerede tatt det meste. Dessverre var det fortsatt mye igjen som kommunen må ordne. Vi forsøkte å få […]
 • Dugnad 2020 avlyst 16 april, 2020 - Rydd i ditt nærområde! I år velger styret å avlyse vår årlige felles dugnad. Vi oppfordrer likevel alle til å rydde i sitt nærområde på individuell basis og følge FHI sine retningslinjer. Styret kommer ikke til å kjøre hageavfall/søppel i år til gjenvinningstasjonen. RfD henter hageavfall fram til 30. april. […]
 • Årsmøtet er avlyst 14 april, 2020 - Avlyst på ubestemt tid Styret har besluttet å avlyse årsmøtet på ubestemt tid som følge av koronaviruset og problemer med avviklingen. Årsmøtet vil bli avholdt på et senere tidspunkt, når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake. Møtelokaler Etter samtaler med Drammen kommune er det klart at vi ikke får […]
 • Årsmøtet utsettes 14 mars, 2020 - Styret har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset med begrunnelsen at møtet ikke er kritisk, og offentlige myndigheter anbefaler at alle arrangement som ikke er nødvendige blir utsatt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på møtet, uten at det er noen form for helserisiko […]
 • Valg til styret 9 mars, 2020 - Vil du delta? Vil du delta mer aktivt i velforeningen? Kan du tenke deg å bli med i styret?Vi søker kandidater til nestleder, kasserer og sekretærvervet i styret. De nåværende innehaverne av vervene har tilbudt seg å fortsette en periode til. Styret i 2019 bestod av: Verv Nåværende Leder Danae […]
 • Årsmøte 2020 9 mars, 2020 - Årsmøte 2020 (utsatt) Mandag 30.03.2020 kl. 19:00 Møte avholdes på Berger skole (klasserom i første etasje). Forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, […]
 • Feiemaskinen kommer 7 mai, 2019 - Feiemaskinen kommer Feiemaskinen kommer i morgen, så vennligst flytt bilen. Vi har lånt en feiemaskin og feier på ettermiddagen i morgen. Vi tar både på øvre og nedre felt der det er mulig. Vær så snill å flytt biler og hengere fra parkeringsplassene. Rundt garasjene på toppene og i Granlia […]
 • Dugnad 21 april, 2019 - Dugnad onsdag 8. mai kl 18-20 Illustration created by Freepik – www.freepik.com Våren kommer og 17. mai er rett rundt hjørnet, nå må vi rydde og stelle i nabolaget! Vi rydder vekk søppel langs veier, innkjøringen til feltet, felles parkeringsareal, ved felles garasjeanlegg, stien til Ulvika (mellom Havnehagen og Ulvikveien), fjerner […]
 • Gave fra Antennelaget 21 april, 2019 - Stor takk til Antennelaget! Vintage vector created by freepik – www.freepik.com Antennelaget avholdt sitt siste årsmøte i år. Ettersom anlegget har blitt avviklet vedtok de fremmøtte å gi resten av pengene til velforeningen. Vi takker for gaven og vil benytte pengene til å forbedre nærområdet på flere vis.
 • Årsmøtedokumenter 26 mars, 2019 - Dokumenter til bruk på årsmøtet: Årsberetning Budsjettutkast Regnskap – resultat Regnskap – balanse Innkalling Forslag: Forslag gjesteparkering vinterparkering og §10 Forslag ifm hjullaster Forslag til endring av vedtekter §4 Årsmøtets agenda (2019) Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Revidert regnskap Budsjettforslag Fastsettelse av styrehonorar Fastsettelse av vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften Vedtektsendringer […]
 • Strøing 11 februar, 2019 - Oppdatert: Vi har strødd Det er veldig glatt i dag. Vi strør når vi får mer singel fra pukkverket. Det er bestilt opp et lass. Kjør forsiktig 🙂 Image Designed by Freepik
 • Årsmøte 2019 10 februar, 2019 - Innkalling til årsmøte for medlemmer av Bergeråsen velforening Forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, men de kan også sendes på e-post til: […]
 • Valg 22 januar, 2019 - Valgkomiteen leter etter kandidater til vervene styreleder og styremedlem. Er det noen som kan tenke seg å bekle disse vervene i 2 år frem så ta kontakt med Arvid Hanssen tlf. 93042151. Bli med og ta et ansvar for nærmiljøet vårt.
 • Godt Nytt År! 31 desember, 2018 - Godt nytt år fra Bergeråsen velforening!
 • Strøing 27 desember, 2018 - Vi forstår at det er behov for å strø både her og der. Vi kan dessverre ikke strø fullt ennå, da vi vente på en del til strøskuffa. Vi kommer til å strø i kveld med snøskuffa i stedet. FreeVector.com
 • God Jul! 24 desember, 2018 - God Jul fra Bergeråsen velforening!
 • Hjullasteren har blitt levert 20 desember, 2018 - Oppdatering: vi har nå kjørt første tur og brøytet på åsen. Da har vi endelig fått hjullasteren! Vi er IKKE klare til å brøyte ennå, da vi må bli kjent med maskinen og utstyret først. Forsikringen må også trå i kraft.
 • Gave fra Foreningen «Samhold» 15 desember, 2018 - Etter 113 år avvikles foreningen «Samhold» og i den forbindelse skulle midlene deles ut til gode formål. Velforeningen søkte om støtte til innkjøp av lekeapparater og fikk tildelt 20 000 kr. Vi er svært takknemlige for gaven! Foreningen Samhold ble stiftet i 1905 i musikkpaviljongen på Berger. Den hadde som […]
 • Venter på leveranse av hjullaster 15 desember, 2018 - Vi venter fortsatt på leveranse av hjullasteren og har for tiden ingen brøytekapasitet selv.
 • Brøyting på Bergeråsen og kommunen 8 desember, 2018 - Det er kommunen som eier mesteparten av veiene her på åsen. De har også ansvaret for brøytingen. Vi vet at det ikke er brøytet over alt, mange har ringt og klagd til oss i foreningen. Den eneste løsningen er å ringe kommunen selv og klage. Velforeningen har bestilt en hjullaster […]
 • Avtale om brøyting sagt opp 21 november, 2018 - Firmaet som har stått for brøytingen her på åsen har som kjent sagt opp avtalen. Vi har lenge søkt etter noen som vil ta oppdraget, men har ikke funnet noen som vil eller kan. Styret har snakket med omtrent alle i regionen som brøyter. De fleste har for mye å […]
 • Nye lekeapparater 4 november, 2018 - Velforeningen jobber med å gjøre lekeplassene bedre og tryggere. Vi har kjøpt inn og fått montert et nytt bordtennisbord (i betong) på lekeplassen i Havnehagen (øvre). Planen er å kjøpe inn flere lekeapparater, men vi må følge lovverket og kan kun kjøpe godkjente apparater. Fordi prisene er såpass høye må […]
 • Parkeringsplassen i Hellinga 4 november, 2018 - Oppdatert: På grunn av brøytingen ble dette utsatt på ubestemt tid. Parkeringsplassen i Hellinga skal asfalteres som planlagt (årsmøtet) og vi venter at entreprenøren kommer denne måneden. Nærmere beskjed kommer og da må bilene flyttes. Det skal utføres grunnarbeid, drenering og asfaltering.
 • Forslag til nye veinavn 1 september, 2018 - Fra 1. januar 2020 blir Drammen, Svelvik og Nedre Eiker én kommune. På grunn av dette må en rekke veier og gater skifte navn for å få unike navn i hele den nye kommunen. På Bergeråsen gjelder det: – Granlia – Olleveien – Skrenten – Tyriveien For å løse problemet […]
 • Statusoppdatering 1 september, 2018 - Her kommer en liten oppdatering fra velforeningen. Det har ikke vært stille i sommer selv om det har vært lite nytt på Facebook/webben. Vår mann jobber regelmessig med å stelle gress og busker her på åsen, selv om det ble begrenset i sommer av tørke og skogbrannfare. Vi ville ikke […]
 • Veiskillere på parkeringsplassen (øvre) 15 juni, 2018 - Tidligere i år plasserte vi ut veiskillere for å bedre parkeringsforholdene og fremkommeligheten (parkeringen på øvre). Nå har vi spraymalt de, for å gjøre de mer synlige. Så nå håper vi ingen kjører på de igjen.
 • Opprydning etter dugnaden 5 mai, 2018 - Dugnaden var ikke helt over! Styret og andre hentet og kjørte bort flerfoldige hengerlass med hageavfall og søppel i dag. RfD tar ikke slikt uten betaling. Takk for god innsats til alle som bidro i dag! Nå ser det virkelig ryddig og velstelt ut på Bergeråsen 🙂 God helg!
 • Årets dugnad er unnagjort 2 mai, 2018 - Årets dugnad er unnagjort og må kunne kalles vellykket. Været ble bra og mye ble gjort. Ikke minst var det god stemning. Det var godt oppmøte både på øvre og nedre. Takk for innsatsen, alle sammen! Se flere bilder og video her
 • Feiing overstått 28 april, 2018 - Da har det blitt feid både her og der på åsen. Vi er heldige som fikk låne feieutstyr kostnadsfritt, så vi slipper å gjøre det for hånd under dugnaden. Chris Tore ordnet både kjøretøyet og gjorde jobben for oss alle. En stor takk til ham for innsatsen!
 • Feiing av parkeringen på lørdag 26 april, 2018 - Vellet skal feie parkeringen på øvre felt på lørdag morgen. Vi må derfor be alle flytte bilene FØR lørdag morgen. Det feies fra kl 09-14. Vellet og kommunen feier på feltet, men det er kun på parkeringen vi trenger at bilene flyttes så vi kommer til.
 • Dugnad 2018 22 april, 2018 - Hei alle sammen! Vi håper mange stiller opp for å gjøre området vårt fint til 17. mai. Vi har laget en arbeidsliste som blir lagt ut under dugnaden. RFD samler inn hageavfall i Svelvik i perioden 23. april til 4. mai 2018.  Skker med hageavfall kan settes klar ved søppeldunkene […]
 • Årsmøte 2018 avholdt 25 mars, 2018 - Årsmøte 2018 ble avholdt 22. mars. Referat finner du her. Årsberetning for 2017 og budsjett ligger her. Det ble vedtatt vedtektsendringer som også blir publisert her.
 • Årsberetning for 2017 25 mars, 2018 - Ler mer her
 • Innkalling til årsmøte (2018) 3 februar, 2018 - Årsmøte i Bergeråsen velforening avholdes  på Berger Skole torsdag 22.03.2018 kl. 19:00 Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Øvrige forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, men de kan […]
 • Styrets prioriteringer i 2017 7 april, 2017 - Årsmøtet ble avholdt 24. mars og som diskutert der vil styret i 2017 prioritere følgende saker (ingen spesiell rekkefølge): • Fjerning/felling av trær• Innkjøp av flere lekeapparater der det er behov• Reparasjon av lekeapparater• Parkeringsplassen i Hellinga• Innkjøp av round-up til parkeringsplassen (øvre)• Gjesteparkering i svingen i Havnehagen• Beis til […]
 • Oppussing på lekeplassen i Havnehagen 7 april, 2017 - Nå er det sesong for oppussing og rydding igjen. Lekeplassene våre blir pusset opp og sikret, så både barn og voksne kan glede seg. Denne gangen er det klatrestativet på lekeplassen i nedre Havnehagen som får oppmerksomhet. Velforeningen betaler for materialene og malingen, mens vår kjære nabo og «handyman» Chris […]
 • Kjøring til eiendommene (oppdatering) 7 april, 2017 - Vi har endelig fått svar fra kommunen i forbindelse med spørsmålet om kjøring til eiendommene og endring av skiltingen. Saken har vært oversendt Fylkesmannen til uttalelse og faglig råd. Saken gjelder kjøring til eiendommene på veier som er regulert til gangvei, og forespørsel om kommunen kan sette opp skilt slik at […]
 • Innkalling til årsmøte 20 februar, 2017 - Årsmøte i Bergeråsen velforening avholdes  på Berger Skole fredag 24.03.2017 kl. 19:00 Medlemmer av Bergeråsen velforening inviteres til å delta. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Øvrige forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. […]
 • Vannavbrudd 6 september, 2016 - ​Dette er en melding, fra Svelvik kommune.  Onsdag, 7. september, klokken 23.00. stenges vannet, i forbindelse med lekkasje arbeider, i området Bergeråsen, Havnehagen.  Vannet vil bli satt på igjen,senest Torsdag, 8. september, klokken 07.00. Vi anbefaler de berørte, å tappe rent vann til nødvendig forbruk, for disse timene. Dersom vannet […]
 • Brøyting og strøing (Vinter 2016/2017) 23 august, 2016 - Styret har fornyet avtalen med Berger Maskin v/Henrik Jebsen Holm. Vi er fornøyd med samarbeidet og har vurdert alternativene. For å unngå problemer har vi kikket på og forbedret kartene som er grunnlaget for avtalen. Dette gjelder både brøyting og strøing. Det er viktig at beboerne tar kontakt med leder […]
 • Velhuset vedlikeholdes 23 august, 2016 - Nå har velhuset og husken fått et strøk maling!
 • Rydding og sikring på lekeplassene 21 august, 2016 - Vår kyndige hjelper og gode nabo, Chris Tore, jobber med å pusse opp lekeplassene våre for tiden. Nylig malte han apparatene i Bergeråsveien og denne helgen har han jobbet på Furutoppen. Vi har planer for lekeplassene på både øvre og nedre felt. Furutoppen Der har han ryddet rundt husken og sikret den forskriftsmessig […]
 • Hull i veien 19 august, 2016 - Det har oppstått et hull i veien på parkeringsplassen mellom Tyriveien og Tverken. Det er satt opp en veibukk for å hindre skade på biler og personer. Velforeningen vil sørge for å få fylt hullet med reparasjonsasfalt eller liknende masse. Det skjer forhåpentligvis i løpet av helgen.
 • Parkering forbudt 11 august, 2016 - Vi har satt opp skilt på parkeringsplassen i begynnelsen av Olleveien. Langtidsparkering er ikke tillatt på denne parkeringsplassen. Enkelte beboere har benyttet området til langtidslagring av kjøretøy og avfall.
 • Lekeplassene får farge! 10 august, 2016 - Lekeapparatene blir reparert og får nye farger!
 • Velavgift og faktura for 2016 14 juli, 2016 - Vi har mottatt spørsmål i forbindelse med utsendelsen av faktura. Fakturaen for 2016 er i likhet med ifjor på 900 kr (800 kr i fellesavgifter). Økningen ble vedtatt på årsmøtet ifjor (se vedlegg). Medlemskap i velforeningen er frivillig. Vi oppfordrer alle til å bli medlem slik at de kan delta på årsmøtet, […]
 • Parkering i Havnehagen 5 juli, 2016 - Brev fra beboere i Havnehagen Som de fleste andre har vi kun parkering til en bil, har en såkalt gjesteparkering på nedsiden av huset her. Den blir som regel fylt opp av «skrot», slitne campingvogner, båter og gamle bilvrak. Gjesteparkering skal da ikke benyttes til sånne formål. Han ene som […]
 • Skilt-endring behandles av kommunen 5 juli, 2016 - Kommunen har mottatt henvendelsen fra velforeningen rundt endring av skiltingen i forbindelse med kjøring på Bergeråsen. Kommunen sier saksbehandling er mer omfattende og de er usikre på når saken blir ferdig. Det er flere instanser som må involveres før de kan fatte et vedtak.  
 • Ny garasjeport? 30 juni, 2016 - Styret har hentet inn tilbud på nye garasjeporter og installasjon. Garasjeeierne oppfordres til å vurdere tilbudet. En av leverandørene har vært på befaring og gitt oss et tilbud på kjøp og montering av leddport. Twobi leddport Mod. RC Base Bredde inntil 2500 mm. – høyde inntil 2125 mm. kr. 5 000 Montering                                                               kr. 3 […]
 • Gressklipping 14 juni, 2016 - Vi har mottatt flere klager på gressklippingen over de siste ukene. Vi har tatt med personen på befaring og understreket hvor man skal klippe. Vi har også bedt vedkommende bruke kantklipperen. Det klippes nå over to dager, en dag på øvre og nedre. Vedlagt ligger oversikten over velforeningens eiendom (skravert): Kart for gressklipping  
 • Lekeplassene utbedres 14 juni, 2016 - Nå har flere av de slitte apparatene på lekeplassene blitt reparert og malt. Vi har kjøpt inn nye fotballmål som har blitt plassert i Øvre Havnehagen.
 • Veien i Granlia 3 juni, 2016 - Styret jobber med å hente inn anbud på grus og asfaltering av veien i Granlia. Forrige styre vedtok å undersøke hva det ville koste å asfaltere da grusing må gjøres hvert år. Det kan være mer hensiktsmessig og lønnsomt å asfaltere én gang fremfor å gruse hvert år. Veien ser slik ut […]
 • Innkjøring forbudt? 2 juni, 2016 - Beboerne på øvre felt har bedt om at skiltene endres slik at det faktisk blir tillatt å kjøre inn til egen eiendom. Kommunen krever at velforeningen ber om dette. Styret har vurdert fordeler og ulemper, vi ønsker at beboerne deltar i denne avgjørelsen. En ildsjel har startet en underskriftskampanje og 71/77 naboer har signert.
 • Kvisthogger til leie 1 juni, 2016 - Velforeningen leier ut kvisthogger (100 kr pr dag eller helg). Bildet er en illustrasjon.
 • Gjenstående etter dugnaden 1 juni, 2016 - Styret har mottatt mange henvendelser, spørsmål og forslag om oppgaver etter dugnaden. Nedre Havnehagen: Arbeidet ble utsatt p.g.a. sykdom og sykehusinnleggelse av arbeidslaget. Materialer er kjøpt inn, det mangler et par bord og et par staurer. Øvre havnehagen: Alt på lista er utført bortsett fra kolbøttetrioen som må fikses. Nye fotballmål […]
 • Nabovarsel – riving i Kringsjåveien 17 mai, 2016 - Buskerud Gjenvinning AS har varslet velforeningen om «riving av brent bolig» etter brannen i Kringsjåveien 11a/b. Det blir varslet at det kan bli støy og trafikk i perioden de arbeider på tomten. Se vedlegg for kart og varslet. Nabovarsel til velforeningen (PDF) 1-205,206 situasjonskart (PDF)  
 • Takk for innsatsen! 1 mai, 2016 - Tusen takk til alle som stilte opp på dugnad, både før og på selve dugnadsdagen! Styret har fått forespørsel om å kunne ta innsatsen i etterkant, og det er helt greit!! Flott at så mange som mulig har mulighet og interesse av å stille opp! Hilsen Styret 🙂
 • Dugnad 2016 30 april, 2016 - I år har styret laget en plan for dugnaden den 30. april. Oppmøteplasser er utlevering av søppelsekker er ved Velhuset, i krysset Olleveien/Havnehagen og Leirfaret/Havnehagen. Her vil det være representanter fra styret som dere kan henvende dere til dersom det er spørsmål. Arbeidsliste for dugnaden: Nedre Havnehagen Fjerne klatrenett Reparere turnringer […]

Image Designed by Rawpixel.com