Personvernerklæring

I forbindelse med innføring av GDPR har foreningen utformet en personvernserklæring for bruk av nettsiden.

Dette innebærer blant annet at protokoller fra møter ikke lenger vil bli publisert på nettsiden. Disse vil kun tilsendes andelshavere i sameiet fra styret i etterkant av møtet. For innsyn i protokoller fra tidligere år må styret anmodes om dette.

Image Designed by Freepik