Det er for tiden ingen større planer eller konflikter.

  • Velforeningen har fungerte på vegne av sameiene (Bergeråsen I og II) siden 1970-tallet. Det pågår diskusjoner om fremtidig samarbeid og hvordan oppgavene skal fordeles (status i juni 2022). Sameiene fikk egne styrer i 2021 for å kunne gjøre eiendomsdisposisjoner.
  • De fleste veiene tilhører kommunen og ble overtatt i 2012. De gjenværende veiene ønsker foreningen å overføre til kommunen. En søknad ble sendt til kommunen i 2018. En overtakelse vil antagelig være uten vederlag, men dette har ikke blitt bestemt. Brøyting og veistell vil i enda større grad være kommunens ansvar.
  • Årsmøtet har godkjent at styret undersøker muligheten til å skille ut og selge deler av eiendommen Utsikten 2B (se tidl. «barneparken» på Furutoppen), og eiendommen ved den tidligere barnehagen (Bergeråsveien).
  • Det var planlagt å asfaltere parkeringsplassen i Hellinga, men dette har blitt utsatt inntil videre.
  • Det er behov for å asfaltere og grunnarbeider rundt garasjene på øvre felt. Flere av garasjene har behov for vedlikehold. Rettighetene til garasjene er ikke avklart.
  • Parkeringen i Hellinga er eid av sameiet, men det er problemer med uvedkommende som parkerer på eiendommen.

Oppdatert juni 2022