Styret ønsket å legge ut styreprotokoller og liknende på disse sidene, men GDPR legger begrensninger på hva vi kan publisere. Vi vil likevel forsøke å informere alle beboere om hva som blir gjort her slik at de skal få mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Årsmøte 2022

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 24. mai 2022 (innkalling)

Vedtekter

Årshjul for foreningen

Image/photo Designed by katemangostar / Freepik