Veien i Granlia

Styret jobber med å hente inn anbud på grus og asfaltering av veien i Granlia. Forrige styre vedtok å undersøke hva det ville koste å asfaltere da grusing må gjøres hvert år. Det kan være mer hensiktsmessig og lønnsomt å asfaltere én gang fremfor å gruse hvert år. Veien ser slik ut Les mer…

Innkjøring forbudt?

Beboerne på øvre felt har bedt om at skiltene endres slik at det faktisk blir tillatt å kjøre inn til egen eiendom. Kommunen krever at velforeningen ber om dette. Styret har vurdert fordeler og ulemper, vi ønsker at beboerne deltar i denne avgjørelsen. En ildsjel har startet en underskriftskampanje og 71/77 naboer har signert.

Gjenstående etter dugnaden

Styret har mottatt mange henvendelser, spørsmål og forslag om oppgaver etter dugnaden. Nedre Havnehagen: Arbeidet ble utsatt p.g.a. sykdom og sykehusinnleggelse av arbeidslaget. Materialer er kjøpt inn, det mangler et par bord og et par staurer. Øvre havnehagen: Alt på lista er utført bortsett fra kolbøttetrioen som må fikses. Nye fotballmål Les mer…

Nabovarsel – riving i Kringsjåveien

Buskerud Gjenvinning AS har varslet velforeningen om «riving av brent bolig» etter brannen i Kringsjåveien 11a/b. Det blir varslet at det kan bli støy og trafikk i perioden de arbeider på tomten. Se vedlegg for kart og varslet. Nabovarsel til velforeningen (PDF) 1-205,206 situasjonskart (PDF)  

Takk for innsatsen!

Tusen takk til alle som stilte opp på dugnad, både før og på selve dugnadsdagen! Styret har fått forespørsel om å kunne ta innsatsen i etterkant, og det er helt greit!! Flott at så mange som mulig har mulighet og interesse av å stille opp! Hilsen Styret 🙂

Dugnad 2016

I år har styret laget en plan for dugnaden den 30. april. Oppmøteplasser er utlevering av søppelsekker er ved Velhuset, i krysset Olleveien/Havnehagen og Leirfaret/Havnehagen. Her vil det være representanter fra styret som dere kan henvende dere til dersom det er spørsmål. Arbeidsliste for dugnaden: Nedre Havnehagen Fjerne klatrenett Reparere turnringer Les mer…