Budsjettforslag for 2019

Konto Tekst Inntekter Utgifter
3605 Inntekter, utleie av fast eiendom          6,000  
3990 Inntekter (212 x 900 kr)      190,800  
6791 Brøytegodtgjørelse   30,000
6620 Drivstoff, deler og service   50,000
6600 Vedlikeholdsutgifter anlegg   3,000
5330 Styrehonorarer   10,000
5330 Revisorhonorar   500
5330 Drift av hjemmeside   1,000
6701 Inkassohonorar   1,500
6300 Årsmøte leie av rom   250
6800 Kontorekvisita   850
6810 Datakostnader   900
6900 Telefon og hjemmeside   1,500
6940 Porto   1,000
7040 Forsikringer   9,000
6550 Driftsmateriell (drift og dugnad)   3,000
6620 Reparasjon av utstyr   6,500
6550 Gressklipping (drivstoff)   7,000
5001 Gressklipping (honorar)   10,000
6600 Innkjøp av lekeapparater   44,500
2400 Tilbakebetaling gjeld og renter   16,300
196,800196,800