Årsmøtereferat 2022

Referat fra årsmøtet: Alle dokumenter fra årsmøtet ligger under Dokumenter (inkludert årsberetningen). Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 24. mai 2022 på Berger gård. Personer som eier flere boliger og/eller hadde fullmakter ble oppfordret til å registrere dette med styret før møtet begynte. Godkjenning av innkalling og sakliste Leder ønsket velkommen Les mer…

Raised hands

Årsmøte 24. mai 2022

Velkommen til nytt årsmøte! Møtet blir avholdt tirsdag 24. mai, kl 19, på Berger gård. På det ekstraordinære årsmøtet i mars ble det avgjort at velforeningen ikke skulle legges ned. Styret ønsket ikke å fortsette. Vi har nå funnet kandidater til et nytt styre og ønsker flere! Hvis du kan Les mer…

Årsmøtereferat 2021

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Bergeråsen skole. Oppmøtet var som vanlig, kun 24 personer stilte opp inkludert styret.Deltakerne måtte dessverre ta med egen stol ettersom det ikke fantes bord eller stoler i lokalene. Styret hadde vært i dialog med kommunen det siste halvåret. Valg av møtelokale ble diskutert i Les mer…

Årsmøte avholdt

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Berger skole i kveld. Det var godt oppmøte. Det ble mange gode diskusjoner om vellet og området vi bor i. Et nytt styre ble valgt og et årsmøtereferat kommer her snart. De andre dokumentene fra årsmøtet er nå publisert på hjemmesiden (oppdatert 5. juli).

Raised hands

Bli med i styret!

Brenner du for en sak på Bergeråsen?! Kan du tenke deg å delta i velforeningens arbeid? Rekk opp en hånd! Hele styret er på valg i år og vi vil gjerne at NYE personer kommer inn i styret. Vi har mange forskjellige oppgaver og du trenger ikke tidligere erfaring for Les mer…

Utvidelse av snuplass for busser

Drammen kommune jobber med å forbedre situasjonen for busser, biler, og myke trafikanter ved å lage en ny holdeplass og snuplass. «Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass for elever som får gratis skoleskyss til Tømmerås barneskole og Svelvik ungdomsskole. Antall barn og Les mer…

Ny gang- og sykkelvei i Hellinga

Ny gang- og sykkelvei kommer i Hellinga Drammen kommune vil gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på Bergeråsen (nedre) i form av ny gang- og sykkelvei i Hellinga. For at dette skal bli gjennomført må kommunen kjøpe en del av eiendommen vår (se dokumenter og kart vedlagt her). Dette blir behandlet som egen sak Les mer…