Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Bergeråsen skole. Oppmøtet var som vanlig, kun 24 personer stilte opp inkludert styret.
Deltakerne måtte dessverre ta med egen stol ettersom det ikke fantes bord eller stoler i lokalene. Styret hadde vært i dialog med kommunen det siste halvåret. Valg av møtelokale ble diskutert i styret, men det ble bestemt at Berger skole var det beste alternativet på grunn av beliggenheten.

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  Møteleder ble valgt ved akklamasjon. Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Utskrifter av innkalling, årsberetning, budsjettforslag, regnskapene, og innkommede saker var tilgjengelig for møtedeltakerne.
 2. Årsmelding
  Årsberetningen for 2020 ble lest opp og godkjent. Interimsstyret forklarte at i forbindelse med koronavirus-pandemien ble det ikke avholdt årsmøte i 2020. Styret ble derfor et interimsstyre og hadde kun myndighet til å gjøre det som er nødvendig for driften, men ingen større investeringer eller inngå avtaler. Brøyting og gressklipping ble gjennomført som normal. Dugnaden ble avlyst som følge av pandemien.
 3. Regnskap
  Regnskapet for 2019 og 2020 ble lagt frem. Revisor godkjente og anbefalte regnskapet for begge år. Leder leste opp revisorberetning.
 4. Budsjett
  Budsjettet for 2021-2022 ble lagt frem og godkjent av årsmøtet. I tillegg til budsjettet skal de øremerkede gavepengene fra Antennelaget og «Samhold» brukes på lekeapparater i år.
 5. Styrehonorar
  Styret ønsket ingen endringer i styrehonoraret, 10.000 kr totalt, delt på styret etter gjeldende fordelingsnøkkel.
 6. Fastsettelse av vedlikeholds/medlemsavgiften
  Styret foreslo å beholde det nåværende nivået på avgiftene (900 kr totalt).
 7. Valg
  Hele styret stilte seg til disposisjon. Styrets leder Danae Reckmann ønsket ikke å stille til gjenvalg. Valgkomiteen hadde ikke funnet kandidater som kunne tenke seg å stille. Ingen nye kandidater dukket opp på årsmøtet. Styret hadde på forhånd undersøkt mulige kandidater for kasserer-oppgaven, men personene som ble spurt var ikke interessert.
  Styret så seg nødt til å stille igjen. Ny leder ble Anders Halden. Jens Bokander ble valgt som nestleder igjen. Frode Holm ble gjenvalgt som styremedlem. Anne Larsen ble gjenvalgt som sekretær (ikke tilstede). Kasserer ble ikke valgt. Alternativt må en regnskapsfører leies inn og styret har funnet en person har sagt seg villig til å ta oppdraget mot betaling.
  Valgkomiteen fikk to nye medlemmer som meldte seg frivillig på årsmøtet (Britt Skimten og Mary-Ann Fallan).
 8. Innkommede saker
  Forslaget om å fokusere på kun to lekeplasser ble godkjent. Vi har fem lekeplasser i dag. Vi skal investere i nye lekeapparater på én lekeplass på hvert felt (øvre og nedre). De andre lekeplassene kan ikke fjernes, de skal holdes ryddige, klippes og stelles. Ødelagte og ikke-godkjente lekeapparater må fjernes. Parkbenker bør vurderes utplassert på de andre lekeplassene.
  Forslag fra Per Hagerup om nye oppgaver for vellet i forbindelse med garasjevedlikehold, fjerning av kjøretøy, endring av regler for innkjøring og annet ble diskutert i detalj. Vedlikehold av garasjene på toppen bør diskuteres i en mindre gruppe med utgangspunkt i andelshaverne på øvre felt. Forslaget ble ikke godkjent, men bør komme tilbake på neste årsmøte etter nødvendige avklaringer.
  Det ble diskutert og avtalt at vedlikehold av garasjene bør diskuteres i sameiet på øvre felt.

  for styret
  Anders Halden

Oppdatering: Ny kasserer har blitt funnet

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.