Dokumenter til bruk på årsmøtet:

Årsberetning

Budsjettutkast

Regnskap – resultat

Regnskap – balanse

Innkalling

Forslag:

Forslag gjesteparkering vinterparkering og §10

Forslag ifm hjullaster

Forslag til endring av vedtekter §4

Årsmøtets agenda (2019)

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsmelding
  3. Revidert regnskap
  4. Budsjettforslag
  5. Fastsettelse av styrehonorar
  6. Fastsettelse av vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften
  7. Vedtektsendringer
  8. Valg i henhold til §7
  9. Innkommede saker
  10. Eventuelt

Årsmøte for Antennelaget avholdes separat etter velforeningens årsmøte

Årsberetning for 2018

Styret i 2018 har bestått av:

Leder                    Danae Reckmann

Nestleder            Jens Bokander

Kasserer              Anders Halden

Sekretær             Anne Larsen

Styremedlem     Frode Holm

Styret har hatt 4 styremøter hvor det er behandlet både små og store saker, henvendelser ble drøftet, vi planla felles aktiviteter og nærmiljøsaker. Vi har hatt saker om asfaltering, parkeringsproblemer, nabokonflikter, klager på støy og forsøpling.

Styreleder, nestleder og kasserer har i tillegg hatt mange møter og telefonsamtaler for å diskutere praktiske anliggende fra hensatte campingvogner til oppussing av lekeplasser.

Styrets arbeid har bestått i å arrangere dugnad, sørge for brøyting, løse konflikter, vedlikehold av fellesarealer og øvrig forvaltning. Det var mye problemer med brøyting og parkering ved snøfall. Lederen fikk unngjelde, fra flere hold. Stell av fellesarealer ble tilfredsstillende gjennomført i 2018, men tørken og skogbrannfaren var et hinder.

Den største utfordringen kom når brøytekontrakten ble sagt opp. Styrets medlemmer var raske med å kontakte alternative leverandører og kommunen. Vi kontaktet alle som tilbød brøytetjenester i regionen for å be om tilbud. Det viste seg å være vanskelig og til slutt måtte styret diskutere nøye hvordan man skulle løse det umiddelbare behovet. Etter mye diskusjon og vurderinger falt valget på at vi måtte ta ansvar for brøytingen selv. Vi gikk derfor til innkjøp av en hjullaster og tilhørende utstyr. Styret har fått god hjelp av flere frivillige til å komme i gang og få utstyret montert og i drift.

Dugnaden 2. mai 2018 ble vellykket nettopp fordi så mange møtte opp. Vi valgte igjen å legge det til en hverdag. Folk var i aktivitet på hele åsen. Vi må særlig nevne innsatsen på nedre felt. Styret og andre frivillige tok ansvar for å rydde søppel og kjøre det til dynga etter dugnaden. I forbindelse med dugnaden ble det felt trær på fellesområdet i forbindelse med forliket etter søksmålet rundt vei i Utsikten. Takket være Chris Tore fikk vi feid åsen med feiemaskin, ettersom kommunen nå ikke rykker ut på egenhånd.

På øvre ble det mer orden på parkeringen etter at vi satte opp kantstein og markerte denne. Det ble gjennomført trefelling på eiendommen i Olleveien, etter avtale med beboer. Vi fylte hull i veien på parkeringsplassen på øvre med kaldasfalt og/eller grus. Vedlikehold av veiene og parkeringen er et problem som ikke blir mindre med årene. Vi har snakket med og bedt kommunen vurdere å ta over veiene som tilhører oss, så vi får mindre vedlikehold og brøyteansvar i fremtiden.

I forbindelse med den planlagte oppussingen av lekeplassene ble det innhentet informasjon fra flere leverandører. Det ble gjennomført en befaring og laget en helhetlig, flerårig plan i samarbeid med en leverandør. Et bordtennisbord i betong ble kjøpt inn og montert.

Parkeringsplassen i Hellinga skulle asfalteres, det ble nøye målt opp og priset. En fastpris ble avtalt og papirene ble signert. men leverandøren tok sin tid. Dette var også en medvirkende grunn til at vi hadde nok midler til å handle en hjullaster uten å ta opp lån.

I tråd med årsmøtevedtaket har leder og kasserer jobbet med å gjennomføre et mulig salg av eiendommen rundt barneparken og barnehagen. Kommunen, eiendomsmeglere og advokater har blitt rådført om verdivurdering, servitutter og muligheter. Det har vært møter og kommunikasjon med eieren av den tidligere barnehagen.

På slutten av året fikk vi en fin julegave i form av 20.000 kr fra foreningen Samhold. Dette er penger vi planlegger å bruke på lekeplasser i fremtiden.

Hjemmesiden og Facebook har gitt bedre kommunikasjon med beboerne, mange forslag og problemer har blitt tatt opp, særlig ifm brøyting og strøing. Hjemmesiden ble pusset opp og mye mer informasjon er nå tilgjengelig der for beboere og eiere.


For Styret i Bergeråsen Velforening,

Danae Reckmann og Anders Halden

Budsjettforslag for 2019

Konto Tekst Inntekter Utgifter
3605 Inntekter, utleie av fast eiendom          6,000  
3990 Inntekter (212 x 900 kr)      190,800  
6791 Brøytegodtgjørelse       30,000
6620 Drivstoff, deler og service   50,000
6600 Vedlikeholdsutgifter anlegg          3,000
5330 Styrehonorarer        10,000
5330 Revisorhonorar             500
5330 Drift av hjemmeside          1,000
6701 Inkassohonorar          1,500
6300 Årsmøte leie av rom             250
6800 Kontorekvisita             850
6810 Datakostnader             900
6900 Telefon og hjemmeside          1,500
6940 Porto          1,000
7040 Forsikringer          9,000
6550 Driftsmateriell (drift og dugnad)          3,000
6620 Reparasjon av utstyr          6,500
6550 Gressklipping (drivstoff)          7,000
5001 Gressklipping (honorar)        10,000
6600 Innkjøp av lekeapparater        44,500
2400 Tilbakebetaling gjeld og renter        16,300
    196,800   196,800

Banksaldo: 8 720,06 kr (26.03.2019)

Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.