Referat fra Årsmøte 2018

Møtet ble avholdt 22.03.2018 på Berger skole.

Det var godt oppmøte!

 1. Innkallingen er godkjent.
  1. Punkt 9 «Diverse» faller bort, evt. erstattes med «evt.» Da alle sakene skal være kjent på forhånd.
 2. Årsberetningen ble opplest av leder.
  1. Det var spørsmål om garasjebeising som måtte avklares. Arvid informerer om garasjeplassen. Noen få garasjer er tinglyst.
  2. Det er en god del klager på brøyting av kommunale veier. Og leder informerer at det er alles ansvar å ringe til kommunen og klage, det er ikke Vellets ansvar og spesielt ikke leder sitt ansvar. Leder skal konsentrere seg om at Vellets veier/stikkveier blir brøytet/strødd i henhold til avtale.
 3. Revidert regnskap.
  1. Kommentar «veldig bra»
 4. Budsjettforslag ble godkjent med forbehold om at fastsettelse av styrehonorar og vedlikeholdsavgift godkjennes.
 5. Styrehonorarets størrelse godkjennes. Den forblir uendret.
 6. Fastsettelse av vedlikeholdsavgift og honorar vedtas endret.
 7. Valg:
  1. Nestleder: Jens Bokander
  2. Sekretær: Anne Larsen
  3. Kasserer: Anders Halden
 8. Vedtektsendringer er vedtatt
  1. Slå av strømmen i velhuset – vedtatt
  2. Fortsette beis av garasjene (oppe) – nedstemt
  3. Undersøke om kommunen kan lage gangvei (Tyribakken og opp)
  4. Undersøke om mulig salg av velhusets tomt. (kan det brukes som boligtomt, eller er det regulert)

Styret for Bergeråsen Vel i 2018 består dermed etter valget av:

 • Leder, Danae Reckmann
 • Nestleder, Jens Bokander
 • Kasserer, Anders Halden
 • Sekretær, Anne Larsen
 • Styremedlem, Frode Holm

Prioriteringer for 2018:

 1. Undersøk med VFO om hva vi kan gjøre med garasjene. (oppe)
 2. Gjesteparkeringen i svingen (Havnehagen) – Sette opp skilt, asfaltere?
 3. Asfaltere parkeringsplassen Havnehagen – innhente pris.
 4. Veien opp fra p-plassen -asfaltere? Innhente pris.
 5. Sende mail til kommunen om reparasjon av veier på Bergeråsen.
 6. Havnehagen 14. Parkering av biler på veien.
 7. Samarbeidsutvalget blir til Lokalutvalget
  1. Styres gjennom kommunen
  2. Går an å be om midler
  3. Nytt møte i september. (viktig, viktig!)