Året ble preget av diskusjoner om fremtiden til velforeningen og samarbeid med sameiene. Styrets leder og nestleder har brukt mye tid på samtaler og møter med de forskjellige sameiestyrene. Etter samtaler med de to sameiene konkluderte styret med at velforeningen ikke hadde en fremtid.

Et ekstraordinært årsmøte ble derfor arrangert i mars 2022. Styret la frem et forslag om å avvikle velforeningen og fordele pengene, utstyret og oppgavene på sameiene. Forslaget oppnådde ikke det nødvendige flertallet og styret valgte derfor å gå av. Styret ble derfor et interimstyre og utførte kun nødvendige oppgaver inntil et nytt kunne velges.

Styret har hatt tre styremøter hvor det ble behandlet store og små saker. Henvendelser om støtte ble drøftet, fremtidige aktiviteter og nærmiljøsaker ble planlagt, blant annet innkjøp av lekeapparater, ny padlehuk, trefelling på fellesarealer, sikring av skolebakken, o.l.

Styret har jobbet med vedlikehold og øvrig forvaltning; bl.a. fjernet hensatte kjøretøy, løse nabokonflikter om utbygging, ryddet opp etter hærverk, fjernet ødelagte lekeapparater, kontaktet kommunen om mangler ved veiene, stelt trær og busker på lekeplassene, vedlikeholdt og erstattet utstyr, stelt grusteltet, og reparert trapper mellom garasjene. Det ble arrangert flere mindre dugnader, men ingen felles dugnad.

For å vedlikeholde og sikre lekeplassene investert velforeningen i nye, godkjente lekeapparater.
I tråd med tidligere avgjørelser fokuserte vi på to utvalgte lekeplasser (en på hvert felt). Gavepengene fra antennelaget ble brukt på lekeapparater i henhold til givers ønsker.

Det har vært gjort flere forsøk tidligere på å få fjernet gamle biler som står på fellesarealer, men ingen firmaer ville ta oppdraget uten politiets bistand. Etter henvendelser til politiet og flere forskjellige bilbergingsselskaper fant styret til slutt en løsning. Vellet fikk fjernet en hensatt bil/minibuss som hadde stått flere år på parkeringen.

Det var ikke behov for mye brøyting i år, men det krevde likevel en del innsats ettersom kjøretøyet og tilhørende utstyr måtte vedlikeholdes og repareres. Reparasjon og service på utstyret ble gjort av eksterne firmaer.

Gressklippingen på fellesarealene ble gjennomført som ønsket, men det var igjen utfordringer med å finne personer som var villige til å utføre oppdraget og gjennomføre det.

Ettersom synkehullene blir flere og veiene til kommunen ikke vedlikeholdes fylte vellet grus i hull på veiene rundt omkring på åsen. Synkehull dukker opp både på nedre og øvre felt. Vedlikehold av veiene og parkeringsplassene er et problem som ikke blir mindre med årene.

For styret i Bergeråsen Velforening,

Anders Halden og Jens Bokander