Det er mange aktiviteter en kan benytte seg av i Bergerområdet. Vi har tilbud både når det gjelder friluftsliv, idrett og kultur.

Berger idrettslag
Berger idrettslag har flere idretter, bl.a. fotball, håndball, ski, alpint, orientering. De har også en seniorgruppe. Det er Berger idrettslag som drifter skibakken i Seterkleiva. Se mer på deres nettside: Bergeril.no

Fossekleiva Kultursenter – Berger Museum
Fossekleiva var opprinnelig en  tekstilfabrikk fra 1889, og der ble det produsert de kjente Berger-pleddene, men er nå i bruk som kultursenter. Det rommer også Berger Museum som viser historien til tekstilfabrikken. På Fossekleiva blir det arrangert forskjellige arangementer. Smia pub holder også til her. Se mer på deres sider: Fossekleiva.no og Bergermuseum.no

Kyststien
Det er opparbeidet stier fra Svelvik og til Sande som går langs kysten. Det er flere badeplasser i forbindelse med den. På Oslofjorden.no har de kart og oversikt over hvor de går, samt en beskrivelser av badeplassene. Les mer på  Oslofjorden.no.

Berger Kirke
Vi har egen kirke på Berger. Den har en egen venneforening man kan melde seg inn i.

Svelvikportalen
Svelvikportalen er en uavhenging nettside for Svelvik. Man kan finne mye nyttig informasjon om aktiviteter, og om stort og smått som skjer i kommunen. Les mer på Svelvikportalen.no

Svelvikdagene
Svelvikdagene er en festival over noen dager som regel i løpet av begynnelsen av august. Sjekk mer på deres nettsider Svelvikdagene.no

Den Gode Hensigt
Den Gode Hensigt er et skuespill som settes opp av lokale og nasjonale skuespillere hvert år i Svelvik sentrum. Sjekk mer om dette på deres nettsider: DenGodeHensigt.no

SvelvikDramaten
I Svelvik har de en skuespillergruppe, som bl.a. setter opp Den Gode Hensigt. Alle over 13 år kan være med. Den er har også en gruppe som kalles MiniDramaten for de som er mellom 8-19 år. Se mer her.

Jordbærfestivalen
I juli blir det arrangert en jordbærfestival, med konkurranser og smaking… Det blir annonsert i Svelviksposten.

Drammen kommune
har oversikt over de fleste Lag og Foreninger i kommunen. Se mer her.