Informasjon for deg

For deg som eier

Her finner du som eier bolig på feltene masse nyttig informasjon.

For eiendomsmeglere

Her finner du nyttig informasjon dersom du bistår en av våre sameiere i boligsalget.

For deg som leier

Her finner du som leier praktisk informasjon.

Om Bergeråsen

Bergeråsen er et boområde på Berger i Drammen kommune (tidl. Svelvik kommune). Det ble bygget ut som et boligområde for barnefamilier i 1971-72. Det består av to felt, et øvre og et nedre, med totalt 220 boenheter i forskjellige størrelser, med en barnehage i gangavstand fra boligområdet.

Berger er et nydelig område med varierte turmuligheter – både på sommer og vinterstid. Vi har milevis av både kyststier og skogsstier, samt mange badeplasser. Vi har til og med en liten ski-bakke. Berger-samfunnet har et driftig idrettslag samt mange kulturtilbud gjennom bl.a. Fossekleiva kultursenter.

Boligene på feltene Bergeråsen I og II tilhører et realsameie og har en ideell andel i fellesarealet (primært grøntareal mellom og rundt boligene, lekeplasser og vei). Det er tinglyste vedtekter som forplikter eierne til å organisere seg og vedlikeholde fellesarealet. Arealene forvaltes av velforeningen. Vedlikeholdsavgiften er pliktig, se servitutter på eiendommene.

Nyheter

Årsmøtereferat 2022

Referat fra årsmøtet: Alle dokumenter fra årsmøtet ligger under Dokumenter (inkludert årsberetningen). Det ekstraordinære årsmøtet ble avholdt 24. mai 2022 på Berger gård. Personer som eier flere boliger og/eller hadde fullmakter ble oppfordret til å Les mer…

Årsmøte 24. mai 2022

Velkommen til nytt årsmøte! Møtet blir avholdt tirsdag 24. mai, kl 19, på Berger gård. På det ekstraordinære årsmøtet i mars ble det avgjort at velforeningen ikke skulle legges ned. Styret ønsket ikke å fortsette. Les mer…

Årsmøtereferat 2021

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Bergeråsen skole. Oppmøtet var som vanlig, kun 24 personer stilte opp inkludert styret.Deltakerne måtte dessverre ta med egen stol ettersom det ikke fantes bord eller stoler i lokalene. Styret Les mer…

Årsmøte avholdt

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Berger skole i kveld. Det var godt oppmøte. Det ble mange gode diskusjoner om vellet og området vi bor i. Et nytt styre ble valgt og et årsmøtereferat kommer Les mer…

Bli med i styret!

Brenner du for en sak på Bergeråsen?! Kan du tenke deg å delta i velforeningens arbeid? Rekk opp en hånd! Hele styret er på valg i år og vi vil gjerne at NYE personer kommer Les mer…

Utvidelse av snuplass for busser

Drammen kommune jobber med å forbedre situasjonen for busser, biler, og myke trafikanter ved å lage en ny holdeplass og snuplass. «Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass Les mer…

Ta kontakt

Postadresse

Bergeråsen velforening, postboks 160, 3061 Svelvik

Kontakt oss

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Emne

    Melding