Drammen kommune jobber med å forbedre situasjonen for busser, biler, og myke trafikanter ved å lage en ny holdeplass og snuplass.

«Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass for elever som får gratis skoleskyss til Tømmerås barneskole og Svelvik ungdomsskole. Antall barn og unge som går, sykler og blir kjørt hit for å vente på bussen er høyt. Området er også snuplass for busser fra både av Brakar og Vestfold kollektivtrafikk, samt hente- og bringeplass for Berger barnehage. Myke trafikanter som bruker gang- og sykkelveien langs fylkesvei 319 Strømmveien ledes opp gjennom kryssområdet som forøvrig er utflytende og udefinert. Skillet mellom arealer for myke trafikanter og kjøretøy er dårlig definert og lite synlig. Øst for fylkesvei 319 er det fine turområder. Parkeringsplassen langs Einerveien, som blir brukt av barnehagen på hverdager, blir også brukt som utfartsparkering til marka.»

«Det varsles nå om at det blir sendt inn søknad til kommunen om å utvide snuplass ved kryss Strømmveien x Bergeråsen, opparbeide nytt fortau inn i Einerveien. Utvidelse av snuplassen er nødvendig for at skolebussen skal klare å plassere seg rett ved holdeplassen uten å måtte rygge. Det lages bedre skille mellom fortau og kjørevei, ny kantstein anlegges. Eksisterende fortau og søppelskur ved 301/255 fjernes/rives. Det anlegges også ny fotgjengerovergang over Bergeråsveien til busstopp. Tiltakene er et resultat av en trafikksikkerhetsvurdering.»

Kommentarer?

Velforeningen vil gjerne høre fra beboerne og vil videreformidle eventuelle kommentarer til kommunen. Ta kontakt med leder på telefon eller post@bergeraasen.no

Dokumenter:

People photo created by senivpetro – www.freepik.com
Kategorier: Nyheter

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.