Informasjon om parkering på Bergeråsen:

Øvre felt:

Parkeringsplassene og garasjene på øvre felt tilhører sameiet. Det finnes ingen tinglyste rettigheter til parkeringsplassene eller garasjene. Boligene ble angivelig tildelt én biloppstillingsplass hver. Kjøring og parkering utenfor boligene på øvre felt er ikke tillatt som følge av den opprinnelige reguleringsplanen (1971).

Nedre felt:

Det er ingen spesielle regler for parkering på nedre felt. Legg merke til at en del eiendom og parkeringsplasser tilhører sameiet. Parkeringsplassen i Hellinga er privat og tilhører sameiet. Veien opp til Hellinga 1 og 3 er på privat grunn. Veien til Hellinga 6, 7 og 8 er kommunal. Hellinga 9 er ikke en del av sameiet.