Informasjon om parkering på Bergeråsen:

Øvre felt:

Området parkeringsplassene og garasjene står på tilhører sameiet. Det finnes ingen tinglyste rettigheter til parkeringsplassene eller garasjene, så vidt oss bekjent. Boligene ble angivelig tildelt én biloppstillingsplass hver. Byggingen av garasjerekkene forandret på hvor man parkerte. Kjøring og parkering utenfor boligene på øvre felt er ikke tillatt som følge av den opprinnelige reguleringsplanen (1971).

Garasjerekkene på øvre (Bergeråsveien)
Kart

Nedre felt:

Det er ingen spesielle regler for parkering på nedre felt. Legg merke til at en del eiendom og parkeringsplasser tilhører sameiet. Parkeringsplassen i Hellinga er privat og tilhører sameiet. Veien opp til Hellinga 1 og 3 er på privat grunn. Veien til Hellinga 6, 7 og 8 er kommunal. Hellinga 9 er ikke en del av sameiet.