Det er for tiden ingen større planer eller konflikter.

  • De fleste veiene tilhører kommunen og ble overtatt i 2012. De gjenværende veiene ønsker foreningen å overføre til kommunen. En søknad ble sendt til kommunen i 2018. En overtakelse vil antagelig være uten vederlag, men dette har ikke blitt bestemt. Brøyting og veistell vil i enda større grad være kommunens ansvar.
  • Årsmøtet har godkjent at styret undersøker muligheten til å skille ut og selge eiendommen Utsikten 2B («barneparken» på Furutoppen), og eiendommen ved den gamle barnehagen (Tyriveien). Styret er i dialog med en mulig kjøper.
  • Det var planlagt å asfaltere parkeringsplassen i Hellinga, men dette har blitt utsatt inntil videre.
  • Det er behov for å asfaltere og grunnarbeider rundt garasjene på øvre felt. Flere av garasjene har behov for vedlikehold. Rettighetene til garasjene er ikke avklart.
  • Parkeringen i Hellinga er eid av sameiet, men det er problemer med uvedkommende som parkerer på eiendommen.

Oppdatert mars 2020