Styret ønsket å legge ut styreprotokoller og liknende på disse sidene, men GDPR legger begrensninger på hva vi kan publisere. Vi vil likevel forsøke å informere alle beboere om hva som blir gjort her slik at de skal få mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Årsmøte 2020

På grunn av pandemien har årsmøtet for 2020 blitt utsatt og avlyst på ubestemt tid.

Årsmøte 2019

Vedtekter

Årshjul for foreningen

Image/photo Designed by katemangostar / Freepik