Parkering forbudt

Vi har satt opp skilt på parkeringsplassen i begynnelsen av Olleveien. Langtidsparkering er ikke tillatt på denne parkeringsplassen. Enkelte beboere har benyttet området til langtidslagring av kjøretøy og avfall.

Velavgift og faktura for 2016

Vi har mottatt spørsmål i forbindelse med utsendelsen av faktura. Fakturaen for 2016 er i likhet med ifjor på 900 kr (800 kr i fellesavgifter). Økningen ble vedtatt på årsmøtet ifjor (se vedlegg). Medlemskap i velforeningen er frivillig. Vi oppfordrer alle til å bli medlem slik at de kan delta på årsmøtet, Les mer…

Parkering i Havnehagen

Brev fra beboere i Havnehagen Som de fleste andre har vi kun parkering til en bil, har en såkalt gjesteparkering på nedsiden av huset her. Den blir som regel fylt opp av «skrot», slitne campingvogner, båter og gamle bilvrak. Gjesteparkering skal da ikke benyttes til sånne formål. Han ene som Les mer…

Skilt-endring behandles av kommunen

Kommunen har mottatt henvendelsen fra velforeningen rundt endring av skiltingen i forbindelse med kjøring på Bergeråsen. Kommunen sier saksbehandling er mer omfattende og de er usikre på når saken blir ferdig. Det er flere instanser som må involveres før de kan fatte et vedtak.  

Ny garasjeport?

Styret har hentet inn tilbud på nye garasjeporter og installasjon. Garasjeeierne oppfordres til å vurdere tilbudet. En av leverandørene har vært på befaring og gitt oss et tilbud på kjøp og montering av leddport. Twobi leddport Mod. RC Base Bredde inntil 2500 mm. – høyde inntil 2125 mm. kr. 5 000 Montering                                                               kr. 3 Les mer…

Gressklipping

Vi har mottatt flere klager på gressklippingen over de siste ukene. Vi har tatt med personen på befaring og understreket hvor man skal klippe. Vi har også bedt vedkommende bruke kantklipperen. Det klippes nå over to dager, en dag på øvre og nedre. Vedlagt ligger oversikten over velforeningens eiendom (skravert): Kart for gressklipping  

Veien i Granlia

Styret jobber med å hente inn anbud på grus og asfaltering av veien i Granlia. Forrige styre vedtok å undersøke hva det ville koste å asfaltere da grusing må gjøres hvert år. Det kan være mer hensiktsmessig og lønnsomt å asfaltere én gang fremfor å gruse hvert år. Veien ser slik ut Les mer…

Innkjøring forbudt?

Beboerne på øvre felt har bedt om at skiltene endres slik at det faktisk blir tillatt å kjøre inn til egen eiendom. Kommunen krever at velforeningen ber om dette. Styret har vurdert fordeler og ulemper, vi ønsker at beboerne deltar i denne avgjørelsen. En ildsjel har startet en underskriftskampanje og 71/77 naboer har signert.