Hjullasteren repareres

Hjullasteren må dessverre repareres og er på et verksted nå. Velforeningen har ordnet en reserveløsning for brøyting skulle det bli nødvendig. Vi håper hjullasteren er tilbake i normal drift igjen i løpet av nærmeste fremtid. Takk til Chris Tore og Tore for at de ordnet alt med transporten! Nå har Les mer…

Veivedlikehold

I dag har velforeningen fylt hull i veien på Bergeråsen. Vi har brukt kaldasfalt på egen eiendom. I tillegg har vi fylt andre hull rundt omkring på åsen med restgrus. Vi har har tatt hull både på nedre og øvre felt. Kommunen har blitt kontaktet flere ganger uten at noe Les mer…

Glass på veien (Einerveien)

Vær forsiktig med å kjøre i Einerveien, i krysset der Havnehagen begynner, det ligger mye glass i veibanen. Tillegg: Velforeningen besøkte området og kostet bort det som var igjen. En nabo hadde allerede tatt det meste. Dessverre var det fortsatt mye igjen som kommunen må ordne. Vi forsøkte å få Les mer…

Dugnad 2020 avlyst

Rydd i ditt nærområde! I år velger styret å avlyse vår årlige felles dugnad. Vi oppfordrer likevel alle til å rydde i sitt nærområde på individuell basis og følge FHI sine retningslinjer. Styret kommer ikke til å kjøre hageavfall/søppel i år til gjenvinningstasjonen. RfD henter hageavfall fram til 30. april. Les mer…

Årsmøtet er avlyst

Avlyst på ubestemt tid Styret har besluttet å avlyse årsmøtet på ubestemt tid som følge av koronaviruset og problemer med avviklingen. Årsmøtet vil bli avholdt på et senere tidspunkt, når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake. Møtelokaler Etter samtaler med Drammen kommune er det klart at vi ikke får Les mer…

Årsmøtet utsettes

Styret har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset med begrunnelsen at møtet ikke er kritisk, og offentlige myndigheter anbefaler at alle arrangement som ikke er nødvendige blir utsatt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på møtet, uten at det er noen form for helserisiko Les mer…

Valg

Valg til styret

Vil du delta? Vil du delta mer aktivt i velforeningen? Kan du tenke deg å bli med i styret?Vi søker kandidater til nestleder, kasserer og sekretærvervet i styret. De nåværende innehaverne av vervene har tilbudt seg å fortsette en periode til. Styret i 2019 bestod av: Verv Nåværende Leder Danae Les mer…