Årsmøtet utsettes

Styret har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset med begrunnelsen at møtet ikke er kritisk, og offentlige myndigheter anbefaler at alle arrangement som ikke er nødvendige blir utsatt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på møtet, uten at det er noen form for helserisiko Les mer…

Valg til styret

Vil du delta mer aktivt i velforeningen? Kan du tenke deg å bli med i styret?Vi søker kandidater til nestleder, kasserer og sekretærvervet i styret. De nåværende innehaverne av vervene har tilbudt seg å fortsette en periode til. Styret i 2019 bestod av: Verv Nåværende Leder Danae Reckmann Nestleder Jens Les mer…

Årsmøte 2020

Mandag 30.03.2020 kl. 19:00 på Berger Skole Forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, men de kan også sendes på e-post til: post@bergeraasen.no Les mer…

Feiemaskinen kommer

Feiemaskinen kommer i morgen, så vennligst flytt bilen. Vi har lånt en feiemaskin og feier på ettermiddagen i morgen. Vi tar både på øvre og nedre felt der det er mulig. Vær så snill å flytt biler og hengere fra parkeringsplassene. Rundt garasjene på toppene og i Granlia er det Les mer…

Dugnad

Dugnad onsdag 8. mai kl 18-20 Våren kommer og 17. mai er rett rundt hjørnet, nå må vi rydde og stelle i nabolaget! Vi rydder vekk søppel langs veier, innkjøringen til feltet, felles parkeringsareal, ved felles garasjeanlegg, stien til Ulvika (mellom Havnehagen og Ulvikveien), fjerner sjenerende kratt langs veier og Les mer…

Gave fra Antennelaget

Antennelaget avholdt sitt siste årsmøte i år. Ettersom anlegget har blitt avviklet vedtok de fremmøtte å gi resten av pengene til velforeningen. Vi takker for gaven og vil benytte pengene til å forbedre nærområdet på flere vis. Vintage vector created by freepik – www.freepik.com

Årsmøtedokumenter

Dokumenter til bruk på årsmøtet: Årsberetning Budsjettutkast Regnskap – resultat Regnskap – balanse Innkalling Forslag: Forslag gjesteparkering vinterparkering og §10 Forslag ifm hjullaster Forslag til endring av vedtekter §4 Årsmøtets agenda (2019) Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Revidert regnskap Budsjettforslag Fastsettelse av styrehonorar Fastsettelse av vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften Vedtektsendringer Les mer…

Strøing

Oppdatert: Vi har strødd Det er veldig glatt i dag. Vi strør når vi får mer singel fra pukkverket. Det er bestilt opp et lass. Kjør forsiktig 🙂 Image Designed by Freepik

Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte for medlemmer av Bergeråsen velforening Forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, men de kan også sendes på e-post til: Les mer…

Valg

Valgkomiteen leter etter kandidater til vervene styreleder og styremedlem. Er det noen som kan tenke seg å bekle disse vervene i 2 år frem så ta kontakt med Arvid Hanssen tlf. 93042151. Bli med og ta et ansvar for nærmiljøet vårt.