Budsjett for 2018

Konto Tekst Inntekter Utgifter
3605 Inntekter av fast eiendom          6,000
3990 Vedlikeholdsinntekter      175,200
3920 Årskontigenter        21,900
6791 Brøyting     130,000
6600 Vedlikeholdsutgifter anlegg        3,000
5330 Styrehonorarer      10,000
5330 Revisorhonorar           500
5330 Drift av hjemmeside        1,000
6701 Inkassohonorar        1,500
6300 Årsmøte leie av rom           250
6800 Kontorekvisita           850
6810 Datakostnader           900
6900 Telefon og hjemmeside        1,500
6940 Porto        1,000
7040 Forsikringer        3,000
6550 Driftsmateriell (drift og dugnad)        4,000
6620 Reparasjon av utstyr        6,500
6550 Gressklipping (drivstoff)        6,000
5001 Gressklipping (honorar)      11,000
6600 Innkjøp av lekeapparater      39,000
1155 Opparbeidelse av vei      80,000
    203,100   300,000

Differanse mellom inntekter og utgifter: 96,900 kr. Bankmidler: 180 557 kr.

Image/photo Designed by Freepik