Rydding og sikring på lekeplassene

Vår kyndige hjelper og gode nabo, Chris Tore, jobber med å pusse opp lekeplassene våre for tiden. Nylig malte han apparatene i Bergeråsveien og denne helgen har han jobbet på Furutoppen. Vi har planer for lekeplassene på både øvre og nedre felt. Furutoppen Der har han ryddet rundt husken og sikret den forskriftsmessig Les mer…

Velavgift og faktura for 2016

Vi har mottatt spørsmål i forbindelse med utsendelsen av faktura. Fakturaen for 2016 er i likhet med ifjor på 900 kr (800 kr i fellesavgifter). Økningen ble vedtatt på årsmøtet ifjor (se vedlegg). Medlemskap i velforeningen er frivillig. Vi oppfordrer alle til å bli medlem slik at de kan delta på årsmøtet, Les mer…

Skilt-endring behandles av kommunen

Kommunen har mottatt henvendelsen fra velforeningen rundt endring av skiltingen i forbindelse med kjøring på Bergeråsen. Kommunen sier saksbehandling er mer omfattende og de er usikre på når saken blir ferdig. Det er flere instanser som må involveres før de kan fatte et vedtak.  

Veien i Granlia

Styret jobber med å hente inn anbud på grus og asfaltering av veien i Granlia. Forrige styre vedtok å undersøke hva det ville koste å asfaltere da grusing må gjøres hvert år. Det kan være mer hensiktsmessig og lønnsomt å asfaltere én gang fremfor å gruse hvert år. Veien ser slik ut Les mer…