Skilt-endring behandles av kommunen

Kommunen har mottatt henvendelsen fra velforeningen rundt endring av skiltingen i forbindelse med kjøring på Bergeråsen. Kommunen sier saksbehandling er mer omfattende og de er usikre på når saken blir ferdig. Det er flere instanser som må involveres før de kan fatte et vedtak.  

Veien i Granlia

Styret jobber med å hente inn anbud på grus og asfaltering av veien i Granlia. Forrige styre vedtok å undersøke hva det ville koste å asfaltere da grusing må gjøres hvert år. Det kan være mer hensiktsmessig og lønnsomt å asfaltere én gang fremfor å gruse hvert år. Veien ser slik ut Les mer…