Årsmøtereferat 2021

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Bergeråsen skole. Oppmøtet var som vanlig, kun 24 personer stilte opp inkludert styret.Deltakerne måtte dessverre ta med egen stol ettersom det ikke fantes bord eller stoler i lokalene. Styret hadde vært i dialog med kommunen det siste halvåret. Valg av møtelokale ble diskutert i Les mer…

Årsmøte avholdt

Årsmøtet ble avholdt i gymsalen på Berger skole i kveld. Det var godt oppmøte. Det ble mange gode diskusjoner om vellet og området vi bor i. Et nytt styre ble valgt og et årsmøtereferat kommer her snart. De andre dokumentene fra årsmøtet er nå publisert på hjemmesiden (oppdatert 5. juli).

Utvidelse av snuplass for busser

Drammen kommune jobber med å forbedre situasjonen for busser, biler, og myke trafikanter ved å lage en ny holdeplass og snuplass. «Bakgrunnen for endringene er trafikkutfordringer. Bergeråsveien, med holdeplassen “Berger skole”, er en viktig kollektivholdeplass for elever som får gratis skoleskyss til Tømmerås barneskole og Svelvik ungdomsskole. Antall barn og Les mer…

Årsmøte 2021

Årsmøtet Årsmøtet blir avholdt torsdag 1. juli 2021 kl. 19:00 på Berger Skole Styret (interim) har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset. Vi håper at det vil være trygt å avholde et møte i juli. Hele styret er på valg og vi vil gjerne at nye personer tar Les mer…

Gruspåfyll

Vellet har kjøpt mer grus, så vi kan strø enda mer. Dessverre har noen tatt flere skuffer med grus og tømt lageret vårt. Vi har snakket med lederen for kommunens innleide brøytemannskap, men vi har ikke fått noen klarhet i hvem som gjorde det. Vi håper det ikke skjer igjen Les mer…