Dugnad 2020 avlyst

Rydd i ditt nærområde! I år velger styret å avlyse vår årlige felles dugnad. Vi oppfordrer likevel alle til å rydde i sitt nærområde på individuell basis og følge FHI sine retningslinjer. Styret kommer ikke til å kjøre hageavfall/søppel i år til gjenvinningstasjonen. RfD henter hageavfall fram til 30. april. Les mer…

Årsmøtet er avlyst

Avlyst på ubestemt tid Styret har besluttet å avlyse årsmøtet på ubestemt tid som følge av koronaviruset og problemer med avviklingen. Årsmøtet vil bli avholdt på et senere tidspunkt, når de nasjonale og kommunale tiltakene trekkes tilbake. Møtelokaler Etter samtaler med Drammen kommune er det klart at vi ikke får Les mer…

Årsmøtet utsettes

Styret har besluttet å utsette årsmøtet som følge av koronaviruset med begrunnelsen at møtet ikke er kritisk, og offentlige myndigheter anbefaler at alle arrangement som ikke er nødvendige blir utsatt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å delta på møtet, uten at det er noen form for helserisiko Les mer…

Valg

Valg til styret

Vil du delta? Vil du delta mer aktivt i velforeningen? Kan du tenke deg å bli med i styret?Vi søker kandidater til nestleder, kasserer og sekretærvervet i styret. De nåværende innehaverne av vervene har tilbudt seg å fortsette en periode til. Styret i 2019 bestod av: Verv Nåværende Leder Danae Les mer…

Årsmøte 2020

Årsmøte 2020 (utsatt) Mandag 30.03.2020 kl. 19:00 Møte avholdes på Berger skole (klasserom i første etasje). Forslag som skal behandles på årsmøtet MÅ være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer MÅ være styret i hende senest 10 dager før årsmøtet. Alle forslag må være skriftlige, Les mer…

Feiemaskinen kommer

Feiemaskinen kommer Feiemaskinen kommer i morgen, så vennligst flytt bilen. Vi har lånt en feiemaskin og feier på ettermiddagen i morgen. Vi tar både på øvre og nedre felt der det er mulig. Vær så snill å flytt biler og hengere fra parkeringsplassene. Rundt garasjene på toppene og i Granlia Les mer…

Dugnad

Dugnad onsdag 8. mai kl 18-20 Illustration created by Freepik – www.freepik.com Våren kommer og 17. mai er rett rundt hjørnet, nå må vi rydde og stelle i nabolaget! Vi rydder vekk søppel langs veier, innkjøringen til feltet, felles parkeringsareal, ved felles garasjeanlegg, stien til Ulvika (mellom Havnehagen og Ulvikveien), fjerner Les mer…

Gave fra Antennelaget

Stor takk til Antennelaget! Vintage vector created by freepik – www.freepik.com Antennelaget avholdt sitt siste årsmøte i år. Ettersom anlegget har blitt avviklet vedtok de fremmøtte å gi resten av pengene til velforeningen. Vi takker for gaven og vil benytte pengene til å forbedre nærområdet på flere vis.

Årsmøtedokumenter

Dokumenter til bruk på årsmøtet: Årsberetning Budsjettutkast Regnskap – resultat Regnskap – balanse Innkalling Forslag: Forslag gjesteparkering vinterparkering og §10 Forslag ifm hjullaster Forslag til endring av vedtekter §4 Årsmøtets agenda (2019) Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmelding Revidert regnskap Budsjettforslag Fastsettelse av styrehonorar Fastsettelse av vedlikeholdsavgiften og medlemsavgiften Vedtektsendringer Les mer…

Strøing

Oppdatert: Vi har strødd Det er veldig glatt i dag. Vi strør når vi får mer singel fra pukkverket. Det er bestilt opp et lass. Kjør forsiktig 🙂 Image Designed by Freepik